ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view places classes (boxes) in 3D corresponding to three metrics values. Challenged classes are placed far from the origin. Q-Timelog™ burn-down chart.

Om oss

Applied Research in System Analysis (ARiSA) AB grundades 2006 av forskare på institutionen för datavetenskap på Växjö universitet, numera Linnéuniversitetet, som ett spin-off-företag. Tanken är att marknadsföra mjukvarukvalitetsverktyg och relaterade tjänster, erfarenhet och forskningsresultat.

Idag är ARiSA forsknings- och utvecklingsavdelningen på Softwerk AB som leds av Dr. Rüdiger Lincke. Vi har ett nära samarbete med forskargruppen inom programvaruteknik vid Linnéuniversitetet som leds av Prof. Dr. Welf Löwe.

Erfarenhet

Dessa tjänster och produkter grupperas kring ett unikt analysverktyg, Kvalitetsmonitor, som möjliggör objektiv bedömning av mjukvara och visualisering av bedömningsresultaten på olika abstraktionsnivåer. ARiSAs tjänster och produkter representerar resultatet av nästan 10 års utbildning, forskning och utveckling inom programanalys och visualisering - på universitetsnivå och i samarbete med industrin. Nuvarande kunder och projektpartners täcker en rad branscher och inkluderar t.ex. Eurocontrol (europeisk organisation), Combitech AB (IT-lösningar, Saab group), Alstom Power Sweden (energiteknologi), Artisan Global Media AB (webblösningar) och många flera.

Kundfördelar

Kunder får nytta av kvalitetsmedvetenhet hos sina mjukvaruarkitekter, designers och programmerare. Kvalitetsmonitorn automatiserar kvalitetsbedömningsuppgifter som vanligtvis är manuella, vilket gör det mer effektivt och objektivt. Detta är särskilt värdefullt när man ser till dagens trender inom mjukvaruutveckling, som outsourcing av mjukvaruproduktion till tredje part och integration av öppen källkodskomponenter. Ett ökande antal kunder inom mjukvaruutvecklande företag, särskilt inom den offentliga och militära sektorn, kräver helt enkelt kontrollerade kvalitetsprocesser. Vi stödjer er i att definiera vad kvalitet innebär i ert företag/projekt, mäter det effektivt med en hög nivå av säkerhet och stödjer er i er kvalitetshantering.

Om ni är intresserade av kommersiellt stöd för våra kvalitetssäkringsprodukter och -tjänster kontakta med fördel Softwerk AB.

Vilka är vi?

Rüdiger Lincke Rüdiger Lincke
Teknikchef, Softwerk AB

Dr. Rüdiger Lincke är medgrundare till ARiSA. Han studerade datavetenskap vid Georg-Simon-Ohm University of Applied Sciences i Nürnberg, Tyskland från 1998 till 2001. Sedan 2001 har han studerat och arbetat vid Växjö universitet i Sverige. Han fick sin masterexamen i datavetenskap 2003, sin fil. lic. 2007 och doktorsexamen 2009, alla från Växjö universitet. Från 2006 till 2009 var han senior utvecklare på ARiSA. Från 2009-2014 var han verkställande direktör och sedan 2014 är han teknikchef på Softwerk AB. Rüdiger har varit involverad i många industriella forsknings- och utvecklingsprojekt.

E-post: rudiger.lincke@arisa.se

Welf Löwe Welf Löwe
Ämnesansvarig datavetenskap, Linnéuniversitetet

Prof. Dr. Welf Löwe är styrelseordförande och medgrundare till ARiSA AB. Han studerade datavetenskap vid Technical University Dresden i Tyskland från 1987 till 1992 och fick sin doktorsexamen från University Karlsruhe i Tyskland 1996. Efter ett postdoktoralt besök på International Computer Science Institute i Berkeley, Kalifornien arbetade han som senor forskare vid University Karlsruhe. Sedan 2002 är han professor vid Växjö universitet i Sverige och leder forskargruppen inom programvaruteknik och är ämnesansvarig för datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Från 2006 till 2009 var han verkställande direktör på Applied Research in System Analysis (ARiSA) AB, ett avknoppningsföretag från hans position. Sedan 2009 är han styrelseordförande. Vid sidan av sin akademiska karriär har han varit involverad i många akademiska och industriella projekt.

E-post: welf.lowe@arisa.se

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se