ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view (by yWorks) shows the coupling of classes (boxes) belonging to packages (same color same package). Classes of the same package are obviously coherent and loosely coupled to other packages’ classes. This is good for separately testing and developing the packages. Quality Monitor™ documentation analysis: shows the document structure of a technical documentation.

ARiSA™ - Applied Research in System Analysis - är forsknings- och utvecklingsavdelningen på Softwerk AB som leds av Dr. Rüdiger Lincke. Vi har ett nära samarbete med forskargruppen inom programvaruteknik vid Linnéuniversitetet som leds av Prof. Dr. Welf Löwe.

Mål

Vårt mål är att hjälpa kvalitetshanteringen vid framtagning av IT system. Vi tillhandahåller seminarier, metoder och utvecklingsverktyg som stödjer effektiv produktion och underhåll av högkvalitativ IT system. Alla våra tjänster och verktyg följer en allmän princip:

“Du kan inte kontrollera det du inte kan mäta” - Tom DeMarco

Vi stöjer kvalitetshanteringen av mjukvara och tekniskt dokumentation med olika tjänster som Quality Workshop™, First Contact Analysis™ och Quality Monitoring™. Individuella tjänster som kvalitetsbedömning av externa komponenter och kvalitetskontroll av outsourcade projekt kan också levereras.

Vi tillhandahåller ett antal verktyg som öker kvaliteten i mjukvara, dokumentation och deras utveckling: vår Quality Monitor™ ger relevant och tillförlitlig information om kvalitén på mjukvara och dokumentation. Den analyserar och visualiserar design och andra kvalitetsindikatorer. Detta hjälper IT-proffs att kontrollera och förbättra kvalitén. Det hjälper investerare att bedöma IT tillgångar och minska riskerna. Plug-ins kan läggas till Quality Monitor™ eller användas som fristående verktyg. De kompletterar bilden av kvalitén på ett IT-system med indikatorer på kundnöjdhet och punktlighet av utveckling.

Gensvar

Welf Löwe citeras i kundens visionfilm 2014

Vi stödde gärna vår kund Sigma Technology i deras vision videoproduktion. Welf Löwe delar hans syn på framtiden av kvalitetssäkring för teknisk dokumentation.

Chester Carlson-priset 2011 till Rüdiger Lincke

Chester Carlson Forskningspris Vinnare

Med stor glädje vill vi gärna berätta att Dr. Rüdiger Lincke igår vunnit det prestigefyllda Chester Carlson-priset för sin forskning kring informationssystem. Vi är självfallet mycket glada och stolta.

Juryns motivering löd: "För utveckling av metoder, tjänster och verktyg för att visualisera den (annars osynliga) interna systemkvaliteten och förmågan att omsätta resultaten till ett lönsamt företag." Läs mer här och här.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se