ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Q-Analytics™ web analytics: the view shows visit sequences of pages. Q-Analytics™ web analytics: the view shows visit sequences of pages.

Forskning

Softwerk AB/ARiSA är involverad i följande forskningsprojekt:

Effektiv validering av informationskvalitet (2012-2015) är ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Bruksanvisningar, manualer, och annan så kallad teknisk dokumentation har gått från tryckta häften till levande elektroniska versioner. Fördelen är att dessa är många. Vid sidan om den självklara förenklingen när det gäller att hålla materialet uppdaterat kan de elektroniska versionerna också göras mera flexibla, till exempel genom hyperlänkar, sökning, samt genom interaktiva funktioner. Dessvärre medför de även en mera komplex produktionsprocess, till exempel när det gäller bakomliggande strukturer, ingående delar, och inmatning, med många paralleller till utveckling av datorprogram.

Tillsammans med forskare vid Linnéuniversitet tillsammans och medarbetare från företagen Ericsson och Sigma Kudos utveckla vi nya metoder och verktyg för att säkerhetsställa informationskvalitet hos teknisk dokumentation. Informationskvalitet definieras ofta utifrån ”för ändamålet lämpligt”, det vill säga om användarna upplever tillfredsställelse med dokumentationen. Att nå en tillräcklig nivå/volym på feedback från användare kan vara kostsamt då detta ofta sker manuellt med checklistor och frågeformulär. Ett av huvudmålen för projektet är att automatisera så stora delar av kvalitetssäkringsprocessen som möjligt.

Ett konkret sätt att automatisera kvalitetssäkringen är genom att införa löpande mätningar och visualiseringar av kvalitet i produktionsprocessen. Detta liknar rättstavningsfunktionen i en ordbehandlare, men påpekar att systemet de utvecklar stödjer långt flera kvalitetsmått.

Framtidens programvaruteknik (2011-2014) är ett projekt som är finansierat av KK stiftelsen 2011-2014. Syftet med detta projekt var att införa sökbaserade tekniker i en industriell miljö. Detta gjordes genom en serie valideringssteg (interna och externa) där teknikerna testades på icke-triviala exempel. Initiala kandidattekniker valdes ut i samarbete med företag (urvalet fokuserade enbart på företagens behov). Sen genomfördes två interna valideringssteg innan fallstudier och experiment utförs i företag.

Validering av metrikbaserad kvalitetskontroll (2005-2008) är ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Vi utvecklar en metod för kvalitetsbedömning som integrerar industriella standarder och automatiserade mjukvarumått (metriker). Forskningsmålet är att validera denna metod i industriprojekt. Målet för partnerföretagen är en förbättrad kvalitetshantering. I utvalda utvecklingsprojekt bedömer partnerföretagen kvalitetskaraktäristika som föreslås i ISO/IEC 9126 genom automatiska och manuella metoder. Vi försöker att statistiskt validera signifikansen av det automatiserade tillvägagångssättet. Det förväntade resultatet är en tjänst som bedömer industriellt standardiserade mjukvarukvaliteter på ett effektivt sätt eftersom den är både signifikant och automatisk.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se