ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Q-Analytics™ web analytics: the view shows clicks per page. Quality Monitor™ documentation analysis: the view (by yWorks) shows the cross-references of documents (boxes) belonging to different chapters (same color same chapter). Documents of the same package ought to be coherent and loosely coupled to documents of other chapters. This is good for understanding the documents and challenged in the present documentation.

Publikationer

Softwerk AB/ARiSA har flera års erfarenhet av forskning inom systemanalys. Publicerade forskningsresultat finns tillgängliga via lälnkar från denna sida. Dessa vetenskapliga resultat influerar starkt våra tjänster och verktyg.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

De tre bästa publikationer enligt automatiserad Quality Monitoring analys med Kvalitetsmonitorn (07.01.2013):

  1. Comparing Software Metrics Tools.
  2. Generating Design Pattern Detectors from Pattern Specifications.
  3. An Extensible Meta-Model for Program Analysis.

2014

O. Shpak, W. Löwe, A. Wingkvist, M. Ericsson A Method to Test the Information Quality of Technical Documentation on Websites, 14th International Conference on Quality Software (QSIC), 2014.

2013

M. Ericsson, W. Löwe, T. Olsson, D. Toll, and A. Wingkvist A Study of the Effect of Data Normalization on Software and Information Quality Assessment, International Workshop on Quantitative Approaches to Software Quality, 2013.

2012

M. Ericsson, A. Wingkvist, and W. Löwe The Design and Implementation of a Software Infrastructure for IQ Assessment, International Journal of Information Quality, ISSN 1751-0457, 2012, pp. 49-70.

A. Wingkvist, M. Ericsson, and W. Löwe Information Quality Management – a Model- Driven Approach. In Proceedings of the 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS) 2012.

M. Ericsson, A. Wingkvist, and W. Löwe Visualization of Text Clones in Technical Documentation. In Proceedings of the Swedish Chapter of Eurographics (SIGRAD) 2012, pp. 79-82.

2011

A. Wingkvist, M. Ericsson, and W. Löwe Making Sense of Technical Information Quality: A Software-based Approach. Journal of Software Technology, 14(3) 2011, pp. 12-18.

A. Wingkvist, M. Ericsson, and W. Löwe A Visualization-based Approach to Present and Assess Technical Documentation Quality. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 14(1) 2011, pp. 150-159.

A. Wingkvist, M. Ericsson, and W. Löwe A Software Infrastructure For Information Quality Assessment. In Proceedings of the International Conference on Information Quality (ICIQ) 2011.

2010

A. Wingkvist, M. Ericsson, R. Lincke, and W. Löwe A Metrics-Based Approach to Technical Documentation Quality. In Proceedings of the 7th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Porto, Portugal, Sep 29 - Oct 2, 2010.

M. Ericsson, R. Lincke, W. Löwe, and A. Wingkvist Information Quality Testing. In Proceedings of the 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR), Rostock, Germany, September 29th – October 1st, 2010.

M. Ericsson, R. Lincke, W. Löwe, and A. Wingkvist Analysis and Visualization of Information Quality of Technical Documentation. In Proceedings of the 4th European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME), Lisbon, Portugal, Sep 9-10, 2010.

A. Wingkvist, M. Ericsson, R. Lincke, and W. Löwe Extending the Concept of Quality in Systems Development — Integrating Software and Information Quality. In Proceedings of the 33rd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS), Rebild, North Jutland, Denmark, 20th – 24th Aug, 2010.

R. Lincke, T. Gutzmann, and W. Löwe Software Quality Prediction Models Compared. In Proceedings of the 10th International Conference on Quality Software (QSIC), Zhangjiajie, China, July 14 - 15, 2010.

2009

R. Lincke Validation of a Standard- and Metric-Based Software Quality Model. Doctor Thesis. Acta Wexionensia, Nr. 186/2009. Växjö University, October 2009.

H. Barkmann, R. Lincke, and W. Löwe Quantitative Evaluation of Software Quality Metrics in Open-Source Projects. In Proceedings of The 2009 IEEE International Workshop on Quantitative Evaluation of large-scale Systems and Technologies (QuEST), Bradford, UK, 26-29th May, 2009.

2008

R. Lincke, J. Lundberg, and W. Löwe Comparing Software Metrics Tools. International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA), Seattle, USA, WA, July 20-24 2008.

2007

D. Strein, R. Lincke, J. Lundberg, and W. Löwe An Extensible Meta-Model for Program Analysis. IEEE Transactions on Software Engineering, 33(9) 2007.

R. Lincke Validation of a Standard- and Metric-Based Software Quality Model – Creating the Prerequisites for Experimentation. Licentiate Thesis. Reports from MSI. Växjö University, April 2007.

2006

R. Lincke and W. Löwe Foundations for Defining Software Metrics. In Proceedings of the 3rd International Workshop on Metamodels, Schemas, Grammars, and Ontologies for Reverse Engineering (ATEM), Genoa, Italy, 1st Oktober, 2006.

D. Strein, H. Kratz and W. Löwe Cross-Language Program Analysis and Refactoring. In Proceedings of the Sixth IEEE International Workshop on Source Code Analysis and Manipulation (SCAM), 2006.

D. Strein, R. Lincke, J. Lundberg and W. Löwe An Extensible Meta-Model for Program Analysis. 22nd IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM), 2006.

R. Lincke and W. Löwe Validation of a Standard- and Metric-Based Software Quality Model. 10th ECOOP Workshop on Quantitative Approaches in Object-Oriented Software Engineering (QAOOSE), 2006.

2005

W. Löwe and Th. Panas Rapid Construction of Software Comprehension Tools. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Special Issue on Maturing the Practice of Software Artefacts Comprehension, 2005.

Th. Panas, R. Lincke, and W. Löwe Online Configuration of Software Visualizations with Vizz3D. ACM Symposium on Software Visualization (SoftVis), 2005.

Th. Panas, R. Lincke, J. Lundberg, and W. Löwe A Qualitative Evaluation of a Software Development and Re-Engineering Project. 29th Annual IEEE/NASA Software Engineering Workshop (SEW) 2005.

2004

Th. Panas, J. Lundberg and W. Löwe Reuse in Reverse Engineering. In Proceedings of the 12th IEEE International Workshop on Program Comprehension (IWPC), Bari, Italy, May 2004.

W. Löwe VizzAnalyzer - A Reverse Engineering Framework. In proceedings of the 11th IEEE Working Conference on Reverse Engineering (WCRE), Delft, The Netherlands, Nov. 2004.

2003

D. Heuzeroth and W. Löwe Understanding Architecture Through Structure and Behavior Visualization. Annals of Software Engineering, Special Volume on Software visualization. Published in Chapter 9 in book: Software-Visualization - From Theory to Practice, Kluwer, 2003.

D. Heuzeroth, W. Löwe and St. Mandel Generating Design Pattern Detectors from Pattern Specifications. In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Automated Software Engineering (ASE), Oct. 2003.

W. Löwe, M. Ericsson, J. Lundberg, Th. Panas, and N. Pettersson VizzAnalyzer - A Software Comprehension Framework. In Proceedings of the Third Conference of Software Engineering Research and Practice in Sweden (SERPS), Lund, Oct. 2003.

Th. Panas, W. Löwe and U. Assmann Towards the Unified Visualization Architecture for Reverse Engineering. In Proceedings of the International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP), Las Vegas, USA, 2003.

W. Löwe and J. Lundberg A Low-Level Analysis Library for Architecture Recovery. In Proceedings of the Second Workshop on Software Composition (SC), Warsaw, Poland, 2003.

J. Lundberg and W. Löwe Architecture Recovery by Semi-Automatic Component Identification. In Proceedings of the Second Workshop on Software Composition (SC), Warsaw, Poland, 2003.

D. Heuzeroth, Th. Holl, G. Högström, and W. Löwe Automatic Design Pattern Detection. In Proceedings of the 11th International Workshop on Program Comprehension (IWPC), Portland, USA, 2003.

2002

W. Löwe, M. Ericsson, J. Lundberg, and Th. Panas Software Comprehension - Integrating Program Analysis and Software Visualization. In Proceedings of the Second Conference of Software Engineering Research and Practice in Sweden (SERPS), Karlskrona, 2002.

D. Heuzeroth, T. Holl and W. Löwe Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns. In Proceedings of the 6th World Conference on Integrated Design and Process Technology (IDPT), 2002.

2001

W. Löwe and A. Liebrich VizzScheduler: A Framework for the Visualization of Scheduling Algorithms. In Proceedings of the 7th European Conference on Parallel Processing (Euro-Par), LNCS 2150, pp. 62 ff, 2001.

W. Löwe, A. Ludwig and A. Schwind Understanding Large Software Systems - Static and Dynamic Aspects. In Proceedings of the 7th International Conference on Advanced Science and Technology (ICAST), Chicago, USA, Oct 6, 2001.

Friskrivningsklausul:

Dokumenten som finns tillängliga via länkar från denna publikationslistan tillhandahålls av författaren som ett sätt att försäkra sig om spridning av arbetet i rättan tid på en icke-kommersiell basis. Upphovsrätt och alla andra rättigheter däri är författarens, inklusive medförfattare där tillämpligt, eller andra upphovsrättsinnehavare, trots att de erbjuder sitt arbete här elektroniskt. Det är underförstått att alla som kopierar denna information kommer att följa villkoren och begränsningarna som följer av varje upphovsrätt. Dessa arbeten får inte spridas vidare utan uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se