ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ reverse code engineering: the view (by yWorks) shows the actual UML design of a small system. Q-Analytics™ web analytics: the view shows visit sequences of pages.

Kvalitetsmonitor för publikationer

Kvalitetsmonitorn bedömer automatiskt våra Publikationer och hämtar tillförlitlig information som är användbar för såväl läsare som författare.

Läsare har nytta eftersom de kan

Författare har nytta eftersom vi kan Klicka på bilderna nedan för mer information.

Overall Quality of Publications
Kvaliteten på våra Publikationer.

För varje publikation analyserar vi antalet citeringar (vikt 28%), rykte av respektive konferens/tidskrift (vikt 28%), hur centralt artikeln är bland våra publikationer (vikt 11%), hur komplett meta-information är och om en PDF fil är tillgängliga (vikt 11%), hur gammal artikeln är (negativ vikt 11%), och slutligen hur unik den är (vikt 11%).

Overall Quality of Publications Years


Kvaliteten på våra Publikationer aggregerad till respektive publiceringsår.

Basic Metrics of Publications

Metriker på våra Publikationer.

Basic Metrics of Publications Years

Metriker på våra Publikationer aggregerad till respektive publiceringsår.

Clone Graph of Publications

Kopior mellan våra Publikationer.


Cross Rreference Graph for Publications

Referenser mellan våra Publikationer.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se