ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view places classes (boxes) in 3D corresponding to three metrics values. Challenged classes are placed far from the origin. Quality Monitor™ reverse code engineering: the view (by yWorks) shows the actual UML design of a system.

Tjänster

Quality Workshop™ är ett heldagsseminarie för mjukvaruutvecklare och projektledare som skapar en medvetenhet om kvalitetsfrågor. Det ger en snabb översikt över kvalitetskontrollteori och kvalitetsmått. Sedan får deltagarna förfina högnivå-kvalitetsmål, som till exempel “flexibilitet” eller “underhållbarhet”, till konkreta, mätbara egenskaper i utvecklingsprocesser och utvecklade system. Praktiska labövningar tillämpar dessa mått genom att använda Quality Monitor™. [ detaljer ]

First Contact Analysis™ är en standard-baserad bedömningsmetod för mjukvarusystem. Den baseras på ett flertal analyser framgångsrikt tillämpade på flera och varierande typer av system. Den ger en grafisk översikt av ett systems arkitektur och struktur, design och komplexitet och avslöjar potentiella kvalitetsproblem i ett mjukvarusystem eller i tekniskt dokumentation. [ detaljer ]

Quality Monitoring™ implementerar kvalitetsövervakning specialanpassad för kundernas kvalitetsmål och utvecklingsprocesser. Den stödjer kunder i att definiera kvalitetsmål, förfina dem till mätbara egenskaper och att implementera dem i utvecklingsprocessen. Den inkluderar tillgång till Quality Monitor™ och träning av utvecklare och teknikinformatörer. [ detaljer ]

Individuella tjänster som kvalitetsbedömning av externa komponenter och kvalitetskontroll av outsourcade projekt kan också utföras. Kontakta oss gärna.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se