ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Q-Analytics™ web analytics: the view shows visit sequences of pages. Q-Timelog™ burn-down chart.

Quality Monitoring™

Quality Monitoring™ implementerar kvalitetsövervakning specialanpassad för kundernas kvalitetsmål och utvecklingsprocesser. Den stödjer kunder i att definiera kvalitetsmål, förfina dem till mätbara egenskaper och att implementera dem i utvecklingsprocessen. Den inkluderar ett antal av VizzAnalyzer-licenser och träning av utvecklare.

Quality Monitoring™ övervakar konstant kvalitetsproblem hos det undersökta mjukvarusystemet. Detta är andra nivån av kvalitetsmedvetenhet som vi stödjer med våra tjänster. Här beskriver vi både [ tillvägagångssättet ] för Quality Monitoring™ och ett [ exempel ].

Tillvägagångssätt

Quality Monitoring™ är en dedömningsmetod för utvecklingsprocesser för mjukvara. Det är baserat på ett flertal automatiserade analyser av de underökta systemen, följda över flera utvecklingssteg. Detta ger en grafisk översikt över systemets förändringar i arkitektur och struktur, design och komplexitet. En sådan översikt är en värdefull dokumentation av ett system och dess utvecklingsprocess. På grund av flera abstaktionsnivåer kan människor i olika roller i utvecklingsprocessen få de insikter de behöver för sina beslut:

Chefer som är ansvariga för flera utvecklings- och underhållsprojekt samtidigt behöver en översikt på hög nivå. De kan t.ex. observera hur den totala kvaliteten utvecklar, hur många utvecklare som är aktiva, hur många funktionspunkter som är implementerade jämfört med det uppskattade totala antalet funktionspunkter osv. De får tidigt underrättelse om ett visst projekt blir kritiskt.

Projektledare får en översikt över systemet de är ansvariga för. Vi stödjer dem i att definiera kvalitetsmål, att implementera dem i mått och designa lämpliga individuella vyer över kvaliteter. Projektledare kan t.ex. observera "feberkurvor" över ett flertal kvalitetsmått, relatera dem till delsystem och/eller individuella utvecklare och relatera kvalitet och produktivitet. De får tidigt underrättelse om ett särskilt delsystem blir kritiskt eller en utvecklare behöver träning eller stöd.

Utvecklare kan själva kontrollera och förbättra sina programmeringsvanor. De kan enkelt kontrollera om de följer kodstil eller riktlinjer för kodning och om deras kod följer kvalitetsmålen för projektet.

Kvalitet kan inte mätas direkt. Däremot föreslår forskning inom fältet för mjukvaruarkitektur och design ett antal tumregler. Vår partner, Software Technology Group vid Linnéuniversitetet ledd av Prof. Welf Löwe, utvecklar sådana tumregler. Dessa är direkta indata till Quality Monitoring™. Dessutom är Quality Monitoring™ starkt influerad av tumregler definierade av andra ledande forskningsgrupper i Europa. I synnerhet forskningsgruppen vid Research Center Computer Science i Karlsruhe, Tyskland, som är pionjärer i fältet för automatiskt designstöd, har bidragit med många värdefulla tumregler. Sedan är alla tillämpade tumregler bekräftade i ett flertal praktiska fältstudier.

Quality Monitoring™ är baserad vår Quality Monitor™ webbtjänst. Den implementerar det senaste inom strukturella programanalyser, kontroller för goda designmetoder (design patterns) och metrikberäkningar. Resultaten presenteras på olika abstraktionsnivåer med mjukvaruvisualiseringar och statistiska diagram. VizzAnalyzer™ är integrerat i mjukvaruutvecklingens vanliga redigera-kompileracykel. Måtten tas och utvärderas i bakgrunden och resultaten levereras visuellt på lämplig abstraktionsnivå. Detta kan ersätta manuellt skrivna rapporter som utvecklare tenderar att undvika och chefer ofta måste misstro. [ till toppen ]

Exempel

Vi använde Quality Monitoring™ på vårt eget system VizzAnalyzer™ (analysmotorn i Quality Monitor™). Här tillgängliggör vi rapporten som summerar resultaten av denna övervakning. Den dokumenterar hur vi förbättrade lättheten att underhålla vårt verktyg. Detta kvalitetsmål övervakades genom att använda ett antal passande metriker. Närhelst dessa indikatorer blev negativa gjorde vi om systemet och tog bort designfel.

Rapport av Quality Monitoring™ använd på ramverket VizzAnalyzer™. Denna rapport är ockå publicerad på 29th NASA Software Engineering Workshop i Washington, 2005.

PDF-ikon
Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se