ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ documentation analysis: the view (by yWorks) shows the cross-references of documents (boxes) belonging to different chapters (same color same chapter). Documents of the same package ought to be coherent and loosely coupled to documents of other chapters. This is good for understanding the documents and challenged in the present documentation. Q-Analytics™ web analytics: the view shows sequences of events of test sessions.

Quality Workshop™

Quality Workshop™ är ett heldagsseminarie för mjukvaruutvecklare och projektledare som skapar en medvetenhet om kvalitetsfrågor. Det ger en snabb översikt över kvalitetskontrollteori och kvalitetsmått. Sedan får deltagarna förfina högnivå-kvalitetsmål, som till exempel “flexibilitet” eller “lätt att underhålla”, till konkreta, mätbara egenskaper hos utvecklingsprocesser och utvecklade system. Praktiska labövningar tillämpar dessa mått genom att använda vår Quality Monitor™ webbtjänst.

Detta endagsseminarie är en kompakt version av doktors-/D-kursen "Tillämpad programanalys" på Linnéuniversitetets (f.d. Växjö universitets) datavetenskapsprogram. Det består av två delar. I den första går vi igenom den [ teoretiska grunden ] och i den andra gör vi [ praktiska övningar ].

Del I - Teoretisk grund

Del I introducerar konceptet mjukvarukvalitet, kvalitet för utvecklingsprocesser och kvalitetsmått. Den definierar begreppet "kvalitetsmodell", förklarar välbeprövade kvalitetsmått och visar hur dessa mått stödjer uppnåendet av kvalitetsmål. Det ger en översikt över First Contact Analysis™ för att upptäcka kvalitetsproblem i system och Quality Monitor™ för att permanent kontrollera högkvalitativ mjukvaruutveckling och underhåll. Slutligen introduceras Quality Monitor™, ett verktyg som implementerar många kvalitetsmått och lämpliga vyer samt ger möjlighet att snabbt implementera egna mått och vyer.

Del II - Praktiska övningar

Del II leder deltagarna i att utveckla sin egen kvalitetsmodell, skräddarsydd för behoven i just deras mjukvaruprojekt. Högnivåmål för kvalitet finfinas steg för steg till mätbara egenskaper (metriker). Det senare kan hämtas direkt från mjukvaran under utveckling eller underhåll, dess designdokument och andra källor som versionskontrollsystem m.m. Slutligen får mjukvaruutvecklarna i gruppen träning i att implementera sina metriker med hjälp av Quality Monitor™.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se