ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view places classes (boxes) in 3D corresponding to three metrics values. Challenged classes are placed far from the origin. Quality Monitor™ static dead code and dynamic test coverage analyses: the view (by yWorks) shows that all tests worked fine (green), but some classes (boxes) are not covered (blue). Among those there are many ”dead” (light blue) classes, i.e., they cannot be tested.

Verktyg

Quality MonitorQuality Monitor™ är ett webb-verktyg för kvalitetsanalys av mjukvara och teknikinformation. Mjukvara och andra designspecifikationer och dokumentationer kan laddas upp. Sedan utför Quality Monitor™ standadiserade eller kundanpassade kvalitetsanalyser. Analysen kan enkelt anpassas till kvalitetsbehoven i ett företag eller projekt och kan harmoniskt integreras i befintliga utvecklingsprocesser. [ detaljer ]

Quality MonitorAndra "Q" Verktyg samla in information om schema, budget, och kundtillfredsställelse. Dessa verktyg hjälper IT-chefer att minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. De kan användas som plug-ins till Quality Monitor™ eller som fristående webbtjänster. [ details ]

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se