ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ documentation analysis: the view (by yWorks) shows cross-references of documents (boxes) belonging to different chapters (same color same chapter). Documents of the same package are coherent and loosely coupled to documents of other chapters. This is good for understanding the documents. Quality Monitor™ code analysis: the view places classes (boxes) in 3D corresponding to three metrics values. Challenged classes are placed far from the origin.

Verktyg

Quality MonitorQuality Monitor™ är ett webb-verktyg för kvalitetsanalys av mjukvara och teknikinformation. Mjukvara och andra designspecifikationer och dokumentationer kan laddas upp. Sedan utför Quality Monitor™ standadiserade eller kundanpassade kvalitetsanalyser. Analysen kan enkelt anpassas till kvalitetsbehoven i ett företag eller projekt och kan harmoniskt integreras i befintliga utvecklingsprocesser. [ detaljer ]

Quality MonitorAndra "Q" Verktyg samla in information om schema, budget, och kundtillfredsställelse. Dessa verktyg hjälper IT-chefer att minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. De kan användas som plug-ins till Quality Monitor™ eller som fristående webbtjänster. [ details ]

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se