ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view shows the coupling of classes (spheres) belonging to packages (same color same package). Classes of the same package are obviously coherent and loosely coupled to other packages’ classes. This is good for separately testing and developing the packages. Quality Monitor™ reverse code engineering: the view (by yWorks) shows the actual UML design of a system.

Quality Monitor™

Quality MonitorQuality Monitor™ är ett webb-verktyg för kvalitetsanalys av mjukvara och teknikinformation. Mjukvara och andra designspecifikationer och dokumentationer kan laddas upp. Sedan utför Quality Monitor™ standadiserade eller kundanpassade kvalitetsanalyser. Analysen kan enkelt anpassas till kvalitetsbehoven i ett företag eller projekt och kan harmoniskt integreras i befintliga utvecklingsprocesser.

Quality Monitor™ är en webbtjänst som analyserar och visualiserar arkitektur och den interna kvalitén av stora IT-system. Den extraherar information från källkod eller från andra specifikationer och dokumentationer av systemet. Sen utför den analyser och tillämpar kvalitetsmetriker. Slutligen visualiserar den resultaten på en webbsida som kan nås från alla intresserade parter.

Det finns plug-ins för många programmerings- och dokumentationsspråk, t.ex. för Java, .Net, PHP, Delphi, liksom för XML / DITA, PDF och många fler. Det är enkelt att integrera nya språk. Även andra "Q" verktyg kan integreras i Quality Monitor™ så som tredjeparts analys-, metrik- och visualiseringsverktyg.

VizzAnalyzer and VizzMaintenance™

VizzAnalyzer är analysmotorn av Quality Monitor™. Den har utvecklats under mer än tio år och beskrivs i många forskningsrapporter. Idag erbjuder Quality Monitor™ allt som VizzAnalyzer gjorde innan och mycket mer. Därför har vi bestämmt att inte marknadsförs VizzAnalyzer längre, varken som en fristående produkt eller som ett bibliotek. Men vi stödjar fortfarande VizzMaintenance som kan laddas ner utan kostnader.

VizzMaintenance är ett plugin till Eclipse som tillhandahåller metrikanalys för att dedöma lättheten att underhålla stora Java-system. Det gör detaljerad information om underhållbarheten av era klasser i era mjukvarussystem lättåtkomliga. Det använder statisk analys för att beräkna 17 i litteraturen väldiskuterade mått (metriker) för mjukvarukvalitet. Sedan kombineras dessa värden i en modell för mjukvarukvalitet. Det stödjer era beslut angående vilka klasser som bör omarbetas först för att göra dem lättare att underhålla. Information kan exporteras till klippbordet för vidare analys i andra verktyg. VizzMaintenance Eclipse plugin kräver Eclipse 3.5 eller högre.

[ till toppen ]
Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se